Leveringsvoorwaarden PP-art:

 

INHOUDSOPGAVE:

 

Artikel 1                      Definities

Artikel 2                      Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Artikel 3                      Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 4                      Prijzen

Artikel 5                      Betaling

Artikel 6                      Levering

Artikel 7                      Levertijd

Artikel 8                      Verzuim/aansprakelijkheid

Artikel 9                      Toepasselijk recht en bevoegd rechter

 

ARTIKEL 1

DEFINITIES

Klant: natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Kunst-aandemuur een overeenkomst tot levering van haar product heeft gesloten, dan wel aan wie Kunst-aandemuur een aanbod tot het leveren van een dergelijk product heeft gedaan.

Product: reproductie op materiaal naar uw keuze, uit het beeldarchief van Kunst-aandemuur, welke na het plaatsen van uw persoonlijke bestelling wordt vervaardigd.

Beeldarchief: alle afbeelding die op deze website zijn de exclusieve rechten van Piet Prins.

 

ARTIKEL 2 

TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke betrekking hebben op de bestelde reproductie(s).

 

ARTIKEL 3

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand nadat de klant zijn bestelling, die zowel online als offline gemaakt kan worden, heeft bevestigd en na betaling. Uw reproductie wordt na bevestiging klant-specifiek geproduceerd en is daarom vanaf dat moment niet te annuleren of te retourneren.

 

ARTIKEL 4

PRIJZEN

De door Kunst-aandemuur gehanteerde prijzen, materialen en bijbehorende afmetingen staan vermeld op de website, deze zijn inclusief btw en verzendkosten.

 

ARTIKEL 5

BETALING

Betaling van de bestelde reproductie dient vooraf te geschieden door overmaking of contante betaling van het volledige factuurbedrag.

 

ARTIKEL 6

LEVERING

De levering van uw reproductie zal op de door u opgegeven locatie in Nederland gratis afgeleverd worden.

 

ARTIKEL 7

LEVERTIJD

 

Wij leveren uw reproductie binnen 14 dagen. Te rekenen vanaf de datum van ontvangst van uw bevestiging en betaling.

 

ARTIKEL 8

VERZUIM/AANSPRAKELIJKHEID

De klant dient het geleverde product direct na aflevering op gebreken te controleren, en binnen 24 uur per telefoon of mail te reclameren.

Bij schade of andere gebreke aan het aan u afgeleverde kunstwerk zullen wij, na terugzending, controle en constatering van de schade of gebreke, het volledig bedrag aan u retourneren of indien u wenst z.s.m. een nieuw exemplaar laten produceren en afleveren.

 

ARTIKEL 9

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op al onze met de klant gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

Contact persoon:

Piet Prins

06 43009917

info@kunst-aandemuur.nl

PP-art

K.v.K.: 90078209

BTW: NL004787121B86